fbpx

Консалтинг

Децениско искуство во хотелско-угостителската индустрија на Ваше располагање


Стручни консултации и поддршка во област на хотелско и ресторанско работење, организација и управување

Ваш партнер во угостителската индустрија

Децениско искуство во хотелско-угостителската индустрија на Ваше располагање. Стручни консултации и поддршка во област на хотелско и ресторанско работење, организација и управување.

Отворање и репозиционирање

Консултации во фаза на предотворање нови угостителски објекти и репозиционирање на постоечки хотели и ресторани на пазарот.

Категоризација

Стручна категоризација и рекатегоризација на објекти според европските правилници на HOTREC и HotelStars.

Стандардизација

Воведување соодветни стандарди за хотелско и ресторанско работење, во сите области од работењето.

Човечки ресурси

Регрутација, селекција и обука на персонал според потребите на објектот. Поставување оптимална кадрова политика и дефинирање соодветни платни класи.

Побарајте бесплатна консултација


  Податоците ќе се користат исклучиво според Политиката за приватност

  Стандардни Оперативни Процедури


  Изработка на оперативни процедури во форма на сет писмени упатства, како прирачник, кој им овозможува на вработените да ги извршуваат работните задачи правилно, ефикасно и воедначено секој пат, без ризик од евентуални грешки или телесни повреди.

  Секој угостителски објект има сопствен начин и распоред на работа, па така и СОП прирачникот се изработува наменски, а се вработените се оспособуваат за негово кортистење за време на соодветните обуки и тренинзи на персонал.


  Видете примерок од изготвен СОП прирачник за хотел

  СОП ПРИРАЧНИК