Без разлика дали станува збор за нови угостителски објекти  или постоечки, тимот што го составува менито заедно со главниот готвач, треба да ги имаат во предвид следните аспекти при планирањето на менито:

1. Работно време на објектот

Тимот за планирање на менито мора да ја има во предвид политика за работното време која ја поставува менаџерскиот тим. Доколку објектот работи во текот на целиот ден, од 7 часот наутро до полноќ, во менито треба да бидат вклучени сите јадења кои се служат за време на појадокот,  ручекот, вечерните закуски, како и за вечерата.

Доколку објектот работи само за време на ручек и вечера, тогаш менито треба да се испланира соодветно. Ова е посебно важно бидејќи за време на ручекот, гостите очекуваат брза услуга без разлика дали се работи за деловен, семеен или едноставно ручек со пријателите. Но внимавајте карактерот на услугата е важен и исто така треба да се земе предвид.

2. Што да се служи

Во основа треба да се следи политиката на менаџментот и сопствениците на објектот. Тие може да не дозволуваат служење на свинско, говедско или било кое не-вегетаријанско јадење, генетски модифицирана храна и тн.

Јадењата вклучени во менито треба да бидат во согласност со идејата и темата на која е поставена и функционира угостителскиот објект. Секое излегување надвор од овие норми може да предизвика забуна или да доведе до незадоволство кај гостите.

3. Процес на производство

Процесот на производство на храна, кој угостителскиот објект ќе го спроведува, како што е на пример традиционално, делумно централизирано производство, готвење-замрзнување, готвење-ладење, одмрзнување готвење, долго времено готвење на ниска температура и така натаму. Ова треба посебно да се земе во предвид при планирањето на менито.

4. Употреба на полуготови или суви производи

При составувањето на менито, исто така, треба да се земат предвид и намирниците кои не бараат многу готвење или се полу готови. Ваквите намирници ги има многу видови, односно тоа се намирници со кои ќе може да се изработат голем број на јадења во кујната.

5. Стил на послужување.

При планирање на менито секако треба да го земете во предвид и стилот на служењето. На ова треба посебно да се внимава бидејќи, доколку го занемарите стилот на служење може да се јави „Тесно грло“ во процесот на послужување. Тоа се јавува кога кујаната е побрза од сервисот. Односно, поради комплицираноста на сервисот или фазите на доработка на јадењета пред гостите не дозволуваат соодветна брзина на послужување.

6. Тип на мени

Видот на менито што треба да се спроведе во работењето треба да се има предвид уште при планирање на менито. А ла Карт менито ќе понуди широк избор под секоја категорија, додека Дневното мени ќе има одреден број јадења и со ограничен избор по одредена цена.

Доколку имате потреба од помош или консултации при составување на менито, обратете  се:

 

Regent Hospitality Consulting  www.regent.mk | 023 119 615