Обука на персонал

Квалитетни и обучени вработени се најсилниот ресурс на модерниот бизнис


Професионална регрутација, селекција и обука на персонал за хотели и ресторани, согласно потребите на угостителските објекти од секој вид.

Обука на вработени

Стручноста на вработените е од најголема важност кога станува збор за квалитетот на услугата.

Нашите програми овозможуваат соодветен тренинг и обука на вработените во хотелски и ресторански објекти.

Видете ги програмите

За повеќе инфо


Оставете ги Вашите податоци и ние веднаш ќе Ве контактираме за повеќе информации околу обуките.

  Вашите податоци ќе бидат искористени единствено за комуникација, согласно Условите за користење.

  • СООДВЕТНА КОМУНИКАЦИЈА СО ГОСТИ

   Обуката има за цел прилагодување на знаењата и вештините на персоналот, кој има директна комуникација со гостите во угостителскиот објект.

   По завршувањето на оваа обука, вработените ќе се стекнат со комуникациски вештини и стручност во адекватната интеракција со гостите, со што ќе се подобри и грижата за гостите.

  • ОРГАНИЗАЦИЈА ВО КУЈНА

   Обуката има за цел прилагодување на знаењата и вештините на персоналот, кој има директна комуникација со гостите во угостителскиот објект.

   По завршувањето на оваа обука, вработените ќе се стекнат со комуникациски вештини и стручност во адекватната интеракција со гостите, со што ќе се подобри и грижата за гостите.

  • ОДРЖУВАЊЕ ХОТЕЛСКИ СОБИ

   Обуката има за цел прилагодување на знаењата и вештините на персоналот, кој има директна комуникација со гостите во угостителскиот објект.

   По завршувањето на оваа обука, вработените ќе се стекнат со комуникациски вештини и стручност во адекватната интеракција со гостите, со што ќе се подобри и грижата за гостите.

  • СТРУЧНО ПОСЛУЖУВАЊЕ

   Обуката има за цел прилагодување на знаењата и вештините на персоналот, кој има директна комуникација со гостите во угостителскиот објект.

   По завршувањето на оваа обука, вработените ќе се стекнат со комуникациски вештини и стручност во адекватната интеракција со гостите, со што ќе се подобри и грижата за гостите.

  • МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА

   Обуката има за цел прилагодување на знаењата и вештините на персоналот, кој има директна комуникација со гостите во угостителскиот објект.

   По завршувањето на оваа обука, вработените ќе се стекнат со комуникациски вештини и стручност во адекватната интеракција со гостите, со што ќе се подобри и грижата за гостите.

  • ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ

   Обуката има за цел прилагодување на знаењата и вештините на персоналот, кој има директна комуникација со гостите во угостителскиот објект.

   По завршувањето на оваа обука, вработените ќе се стекнат со комуникациски вештини и стручност во адекватната интеракција со гостите, со што ќе се подобри и грижата за гостите.

  • УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

   Обуката има за цел прилагодување на знаењата и вештините на персоналот, кој има директна комуникација со гостите во угостителскиот објект.

   По завршувањето на оваа обука, вработените ќе се стекнат со комуникациски вештини и стручност во адекватната интеракција со гостите, со што ќе се подобри и грижата за гостите.

  • ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАНИ

   Обуката има за цел прилагодување на знаењата и вештините на персоналот, кој има директна комуникација со гостите во угостителскиот објект.

   По завршувањето на оваа обука, вработените ќе се стекнат со комуникациски вештини и стручност во адекватната интеракција со гостите, со што ќе се подобри и грижата за гостите.

  • ЖЕНИ-МЕНАЏЕРИ ВО ХОТЕЛИЕРСТВОТО

   Обуката има за цел прилагодување на знаењата и вештините на персоналот, кој има директна комуникација со гостите во угостителскиот објект.

   По завршувањето на оваа обука, вработените ќе се стекнат со комуникациски вештини и стручност во адекватната интеракција со гостите, со што ќе се подобри и грижата за гостите.