Консалтинг

Децениско искуство во хотелско-угостителската индустрија на Ваше располагање

 


Стручни консултации и поддршка во област на хотелско и ресторанско работење, организација и управување

Free Fire for PC

Ваш партнер во угостителската индустрија

Децениско искуство во хотелско-угостителската индустрија на Ваше располагање. Стручни консултации и поддршка во област на хотелско и ресторанско работење, организација и управување.

sitemonitor enterprise 3 98 key latest version

Отворање и репозиционирање

Консултации во фаза на предотворање нови угостителски објекти и репозиционирање на постоечки хотели и ресторани на пазарот.

sitemonitor enterprise 3 98 key latest version

Категоризација

Стручна категоризација и рекатегоризација на објекти според европските правилници на HOTREC и HotelStars.

sitemonitor enterprise 3 98 key latest version

Стандардизација

Воведување соодветни стандарди за хотелско и ресторанско работење, во сите области од работењето.

sitemonitor enterprise 3 98 key latest version

Човечки ресурси

Регрутација, селекција и обука на персонал според потребите на објектот. Поставување оптимална кадрова политика и дефинирање соодветни платни класи.

sitemonitor enterprise 3 98 key latest version

Побарајте бесплатна консултација


  Податоците ќе се користат исклучиво според Политиката за приватност

  Стандардни Оперативни Процедури


  Изработка на оперативни процедури во форма на сет писмени упатства, како прирачник, кој им овозможува на вработените да ги извршуваат работните задачи правилно, ефикасно и воедначено секој пат, без ризик од евентуални грешки или телесни повреди.

  Секој угостителски објект има сопствен начин и распоред на работа, па така и СОП прирачникот се изработува наменски, а се вработените се оспособуваат за негово кортистење за време на соодветните обуки и тренинзи на персонал.


  Видете примерок од изготвен СОП прирачник за хотел

  СОП ПРИРАЧНИК